http://fxxx.club www.hqsexvideos pornpals club

三則選擇跑鞋要注意的事

3,410
近年多倫多嘅運動風氣比前幾年盛行,唔少朋友都會每星期抽一、兩日去跑下步,做下運動。其實市面上都有好多唔同嘅跑鞋供以選擇,我哋又應該點揀先最保護到雙腳、唔會對膝頭造成負荷呢?
要揀一對適合自己嘅跑步鞋,首先要清楚自己雙腳嘅特質。首先係雙腳嘅長短。好多人一般去運動用品店都會揀對「啱啱好」,唔大唔細嘅跑鞋。但其實到跑嘅時候因為雙腳不斷頂向前,就會覺得跑鞋好緊同頂趾。要正確地揀跑鞋,我哋應該揀一對大腳板大約1公分嘅跑鞋,試鞋嘅時候應該將腳貼近鞋跟嘅位置,再用手指喺鞋頭量出大約1公分嘅空間為之好。咁就算跑緊對腳前後郁都唔怕不停頂趾啦。
第二樣要睇嘅嘢就係腳板嘅寬度。一般嚟講,亞洲人嘅腳板都比較闊,所以揀一啲歐美牌子會容易夾腳。試鞋嘅時候最好郁下啲腳趾,睇下會唔會過窄或者過闊,因為過窄會令到雙腳唔舒服;但同樣過闊嘅鞋頭嘅包覆度無咁好,會令跑步時嘅雙腿滑動,磨擦而起水疱。
第三樣係好重要亦成日被忽略嘅一環,就係腳掌內旋。就咁講可能好多人都唔明,其實就係講緊平時跑步嘅動作,即係由腳後掌先落地,再將力轉向腳前掌。有唔少都市人因為平時行路嘅姿勢唔正確,會有內旋不足或者過度內旋嘅問題,跑步落地嘅動作會傾向內邊或者外邊,令腳掌某部分受壓大。如果有呢方面嘅問題就要請教專業嘅店員幫你揀最適合嘅鞋啦。
Source: Natural Running Center
除咗以上三樣因應每個人唔同嘅揀鞋因素,仲有以下呢啲環境因素,記得睇埋先呀!
1. 睇場合
唔同人揀跑步嘅地方都會有所唔同,例如去Fitness Club、跑街、跑公園、跑運動場或者跑山路。如果係跑山嘅話,就要揀啲抓地力強嘅跑鞋,以防跑石地或泥地嘅時候跣倒。相反如果係跑街同公園嘅話,就要揀啲避震力強嘅跑鞋,減低跑步時對膝頭關節嘅負荷。
Source: Pexels / Pixabay
2. 新手/熟手
好多人會以為揀一對輕嘅跑鞋就會減少對腳嘅負荷,但其實薄鞋底跑鞋嘅吸震力無厚鞋底咁好,所以著薄鞋底嘅跑鞋跑步隨時比重啲跑鞋跑步更加攰。所以如果你係跑步新手嘅話,最好揀返啲厚底啲跑鞋,如果係已經跑咗好耐嘅朋友就可以選擇較輕嘅跑鞋喇。
Source: FootSmart Blog
3. 黃昏時試鞋
試鞋時最好揀下午近黃昏嘅時間,因為腳嘅大小喺一日之內會變化好多,而近黃昏嘅時候我哋已經坐咗/企咗一日,雙腳充血會比較浮腫,唔怕買細咗啦。
俾大家嘅貼士就咁多先,下次買跑鞋嘅時候記住試清楚,試清楚,試清楚先好買喇,咁就唔怕買完又唔啱自己啦!